Madalyon Hukuk ve Danışmanlık | Misyonumuz

Gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk alanlarında “Adalet mülkün temelidir” bilinci ile müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini mesleki kurallar çerçevesinde, özenli, güvenilir, adalet ve hukuka duyulan inanç ve saygının artırılması için çabalayan, inovatif, kaliteli, çözüm odaklı,  bir şekilde sonuna kadar korumak için yılmadan, sıkılmadan, usanmadan  çalışan seçkin bir hukuk bürosu olmaktır.

Alman edebiyatçı Goethe’nin de eserlerinde geniş olarak yer vermiş olduğu gibi, biz de farkındayız ki; Hukuksuz bir insani hayatı düşünülemez. İnsan, hukuk olmaksızın varlığını koruyamaz ve devam ettiremez, diğer insanlarla birlikte hukuksuz yaşayamaz. Bundan dolayıdır ki toplumsal hayatın bir düzen ve güven havası içinde akıp gidebilmesi için hukukun gerekli olduğunun tüm insanlarca kabul edilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerde, her zaman, hukuk camiasında farkını ortaya koymaya çalışan bir büro olarak yanınızdayız.

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır Saklama, Müvekkile Sadakat, Adil Olma, Hakkaniyet, Öz Denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik v.b.) hareket etmek.

  • Toplumsal değerler ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.
  • Hukuki sorunlarda odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.
  • Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
  • Müvekkilin başkalarına açıklamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri – özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi – güven mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak.
  • Üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla bitirmek.
  • Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek.
  • Hukuki ihtilafların yürürlükteki yasalar çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümlerle halletmek.