Ekonomik değişiklikler, iş yaşamı, aile ilişkileri ve daha nice konuda hayatımızın her alanında hukuki ihtilaflarla ve hukuka başvurmamızı gerektirecek konularla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Birçok insanın bu nedenle hukuki danışmanlık hizmetine ve avukatlık hizmetine ihtiyaç duyduğu, avukat arayışı içerisine girdiği görülmektedir. Hukuki danışmanlık hizmetinin amacı kişilere ve kurumlara hukuki anlamda destek duydukları anda karşı karşıya kaldıkları durumda zarar görmelerini engellemek mevzuata uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktır. Avukat aramak her zaman için önem arz eden titizlikle yürütülmesi gerektiğine inandığımız bir iştir. Zira vekalet ilişkisi güvene dayalıdır ve haklarınızın en iyi şekilde korunması ve en iyi şekilde temsil edilmeniz için en doğru avukatla çalışmanız gerekecektir.

Önleyici Hukuk Danışmanlığı

Herkesin takdirindedir ki bir sorunu meydana gelmeden önce ön görmek ve engellemek için çaba göstermek her zaman çok daha faydalı olacaktır. Önleyici hukuk danışmanlığı bir ilişkinin kurulma aşamasında yapılan müzakerelerde ve hazırlanacak sözleşme metinlerinde başlayıp, ilişkinin ilerleyen aşamalarında da gündeme gelmektedir. Bir sözleşme avukatı ile çalışmak bu anlamda en doğru başlangıç olacaktır. Bir uyuşmazlığın dava yolu ile çözümlenmesi zaten doğal bir sonuçtur. Önemli olan dava konusu oluşturabilecek çatışmaların meydana gelmesini engellemektir. Bu nedenle de hukukumuzda alternatif çözüm yolları üretilmiş ve ihtiyari arabuluculuk kurumuna ek olarak İş Hukuku ile Ticaret Hukuku davalarının bir kısmında dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Tarafların dava açmadan önce bir araya geldiği ve dava konusu uyuşmazlığı müzakere ettiği bu süreçte alanında uzman bir avukattan hukuk danışmanlığı almak faydalı olacaktır. En iyi avukat size en kısa sürede en iyi sonucu elde eden avukattır. Dava dosyalarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi, sözleşme hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, ihtarname, ihbarname gibi uyarı metinlerinin hazırlanması işlemleriniz hukuki danışmanlık hizmeti alabileceğiniz konulardan birkaçıdır.

Hukuki Danışmanlık Neden Önemlidir?

Bir işin uygulayıcısı olan kimsenin o işin hukuki detaylarına hakim olması her zaman beklenemez. Hukuk nosyonunun yanı sıra hukuki bilgi ve tecrübe sahibi olmak önemlidir. Sadece kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuatı oluşturan kuralları bilmek her zaman yeterli olmaz. Buna ek olarak bu kuralların pratikte ne şekilde uygulama alanı bulduğunu da biliyor olmak gerekir. Yine hukuktaki süreler uyulması gereken ve kaçırılması halinde bilmemenin mazeret sayılmadığı önemli kurallardır. Kanunda yer alan bir sürenin geçmesi durumunda kişiler veya kurumlar hak kaybına uğrayabilmektedir. Hukuk danışmanı tam olarak bu noktada hem mesleki bilgi ve birikimiyle hem de edindiği tecrübelerle yaşanılan veya yaşanabilecek olan problemlere uzman bir bakış açısı getirmektedir. Aksi halde doğru olduğuna inanılan ama yanlış yapılan uygulamalar nedeniyle pek çok sorun ortaya çıkmakta, hak kayıpları meydana gelmektedir.

Online Hukuki Danışmanlık

Gelişen ve değişen dünyada dijitalleşmenin ön planda olduğunu biliyoruz ve Madalyon Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu değişime ayak uydurmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Zamanın son derece önemli olduğu ve gündelik yaşamın koşuşturmasında bir yerden bir yere gitmenin dahi zorlaştığını çoğumuz tecrübe etmişizdir. İletişim ağlarının yaygınlaşması, internet kullanımının artması ve kolaylaşması ile artık uzaklar çok daha yakın hale geldi ve bu bize ciddi zaman tasarrufu sağlamaktadır. Sanal dünyanın getirilerinden yararlanarak ofisimizden hukuki danışmanlık hizmeti almanız için de gerekli ekipman ve hazırlığımız mevcut. Hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmak istemeniz, görüşme organize ederken vakit kaybetmek istememeniz halinde de hukuk danışmanlık avukatlarımız sizlere en iyi şekilde hizmet vermek için ellerinde geleni yapacaklardır. Bunun için elektronik posta ile evraklarınızı iletebilir, WhatsApp, Telegram gibi sosyal medya uygulamaları ile evrak ve bilgilerin alanında uzman ve tecrübeli avukatlarımıza iletilmesi yeterli olacaktır.

Ankara Madalyon Hukuk ve Danışmanlık avukatlarının sunduğu hukuki danışmanlık hizmetleri :

  • Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
  • Sözleşme hazırlanması veya mevut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
  • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Randevu üzerinde hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri.

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık olarak, Ankara Avukat ve Ankara Hukuk Bürosu çerçevesinde Hukuki Danışmanlık faaliyet göstermekte ve avukatlık hizmeti ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.