Madalyon Hukuk ve Danışmanlık | Prensiplerimiz

Ankara merkezli Madalyon Hukuk ve Danışmanlık, faaliyetlerini Ankara’nın tam merkezinde sürdürmektedir. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık’ın çalışma prensiplerini sıralamadan önce yazımızda ismimizin sürekli olarak tekrar edeceğini düşünerek daha anlaşılabilir ve kolay okunabilmesi adına kendimizden özetle bir hukuk bürosu olarak bahsetmek daha doğru olacaktır.

Neden Madalyon Hukuk ve Danışmanlık?

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık, adalet sisteminin geleneksel gerekliliklerini yerine getirirken çalışma düzeni konusunda yine iş disiplini, yenilikçi yaklaşımları, teknoloji kullanımını kapsayan bir çalışma prensipleri listesi oluşturmuştur.

Bu sistematik yaklaşımın yanında gerektiğinde müvekkilleri için inisiyatif almaktan çekinmeyen aktif bir hukuk bürosudur.

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık Çalışma Prensipleri

Müvekkil ve müvekkilimiz olan kişilerin bir hukuk bürosundan beklentileri Madalyon Hukuk ve Danışmanlık’ın çalışma ilkelerini de oluşturmuştur.

Sistematik ve Analitik Düşünce;

Bünyemizde çalışan avukat ve çalışanlarımıza verdiğimiz sürekli eğitimler ile geliştirmeye çalıştığımız düşünce şeklidir. Analitik düşünce tarzından kastımız, bir problemin çözmek için problemi oluşturan tüm bileşenlerini sakin bir ruh yapısı ile ayrı ayrı düşünerek olasılıkları hesap etmesini ilk görünen kolay çözümün ileride bir başka probleme neden olup olmayacağını fark etmelerini bekleriz. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık avukat ve çalışanlarda analitik düşünce yapısını geliştirmek için sürekli olarak üzerilerinde çalıştığı eski ve yeni alınacak davalar hakkında eğitimler düzenler. Benzer davaları araştırır ve kendi davaları ile karşılaştırarak gözden kaçabilecek noktaları ortaya koyar.

Saygı ve Dürüstlüğe Dayalı Avukat-Müvekkil İletişimi

Avukat ile müvekkili arasında dava öncesi ve sonrasında her aşamada çok sıkı bir ilişki olmak zorundadır. İletişim eksikliğini veya yetersizliğini gidermekte en önemli unsur avukatların deneyimidir. Deneyimli ve başarılı bir avukat müvekkilinin durumunu anlayabilir, durum hakkında onu yanlış yönlendirmelere de götürecek bilgilerden itina ile kaçınarak onu bilgilendirir. Saygıya ve dürüstlüğe dayalı olması beklenen bu iletişimde Madalyon Hukuk ve Danışmanlık Avukatlarından da beklenen dürüst, açık ve saygı çerçevesinde gerçekleşen bir iletişim sanatıdır. Avukatlarımız müvekkillerin de ne gibi beklenti olursa olsun, işin kolayına kaçmadan, eğer şartlar o şekilde gerektiriyorsa gerçeği ve içinde bulunan durumu net ortaya koyan bilgiler ile onlara cevap verir.

Farklı Bakış Açıları Geliştirebilme

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık, davalar için müvekkillerine farklı bakış açıları geliştirmesi ile bilinen bir hukuk bürosudur. Bu yetenekli avukatlarının kişisel yetenekleri ile beraber büromuz içinde oluşturulan eğitim ortamı ve sürekli paylaşılan bilgilerin bir sonucudur. İyi bir avukatlık bürosunu diğer meslektaşlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri yaratıcılık ve davaları benzer davalardan ayırt edecek nüansları ortaya koyabilmesidir.

Dava Öncesi İtinalı Araştırma

Dava öncesi hazırlık bir davayı kazandırabilir veya kaybettirebilir. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık dava öncesinde dosya ile ilgili göz önünde olan ve bulunması halinde davanın seyrini etkileyecek belge, bilgi ve tanıklar konusunda detaylı araştırmaları gerçekleştirebilecek bir ekibe sahiptir. Sadece İzmir ve çevresinde değil çözüm ortaklıkları geliştirdiği İstanbul, Ankara’daki diğer Avukatlık ve hukuk büroları sayesinde hem devlet ile olan davalarda hem özel sektörün kendi içinde olan davalarda detaylı araştırmalar yapabilmektedir. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık tecrübeli ekibi sayesinde bulduğu verileri, bilgileri ve belgeleri analiz etme konusunda da yeterliliklere sahip avukat ve personeli ile davalarda farklılık yaratmayı amaç edinmiştir.

Hukuki Terimlere Hakimiyet ve Yazma Becerisi Yüksek Avukatlar

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık‘ta avukatlarımız başta olmak üzere tüm personelimizden özellikle resmi yazışmalarda karşı tarafa yazılı olarak ne istediğini ve istendiğini açık ve en uygun tabirler ile anlatabilmesini bekleriz.

Elbette bir avukat için yazım yeteneğine sahip olması ve bu yeteneğini kusursuzlaştırmak için sürekli okuması ve öğrenmesi elzem ve sürekli bir süreçtir. Davalar sadece kısıtlı sürelerde geçen mahkeme salonların da değil yazılı belgeler üzerinden kazanılmaktadır. Dava konusu, belgeleri ve açıklamaları hakkında mahkeme heyetine en uygun dil ve buna uygun netlikte yapılan açıklamalar davanın kazanılmasında en önemli süreçtir. Metin içerisinde yanlış ve özensiz yazılmış bir paragraf yüzünden bir davanın zora girmesi gibi durumların önüne geçmekte bir avukatın yazım kabiliyetine, titizliğine ve tecrübesine bağlı bir konudur. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık mahkemeye sunulacak dava metinlerini ikinci bir editöryal göz ile inceleyerek yapılabilecek hata ve açıklama zorluklarını ortadan kaldırmak için sistematik bir düzende işleyiş geliştirmiştir.

Pes Etmeden Süreç Takibi

Bir davada her şey sürelere bağlıdır. Her detayın bir süresi vardır. Tanıkları gösterme süresi, belgeleri sunma süresi, başvuruları yapma zamanı gibi Madalyon Hukuk ve Danışmanlık gerçekçilikten uzaklaşmadan, müvekkiline yarardan çok zarar getirmeyecek ise müvekkili lehine durum oluşturacak her konuyu itina ve azim ile takip eder.

Kolay Erişilebilen ve Sürekli İletişimde Kalınan Bir Hukuk Bürosu

Hukuk Büroları ile olan en büyük sıkıntılardan biri de iletişim gerektiğinde ulaşılamamaları gibi durumların sıklıkla yaşanmasıdır. Ankara Hukuk Büroları için çağdaş bir sekreterya ile çözülebilecek pek çok iletişim eksikliği konusu avukatların yoğunluğu yüzünden de artan bir probleme dönüşmüştür. Avukatlar zamanının önemli bir bölümünü adliye koridorlarında geçirmektedir. Bu sebeple şahsi olarak her daim ulaşmak mümkün olmasa da güler yüzlü ve durumu net kavrayan bir sekreterya ekibi ile bu iletişim sorunu en aza indirgenebilir. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık sürekli olarak ulaşabileceğiniz ve sizi detaylı bilgilendirmekle yükümlü sekreterya personeline sahiptir.

Etkili Sunumlar ve Hitabet Gücü Yüksek Avukatlar

Hitabet sanatına yetkinlik bir avukat için olmazsa olmaz özelliklerdendir. Konulara hakimiyeti olsa dahi etkili bir şekilde bu bildiklerini karşı tarafa aktaramayan duruşu ile güven vermeyen avukatlar davaya bir adım geride başlamaktadır. Hem müvekkilleri gözünde hem mahkeme huzurunda elindeki verileri, belgeleri önem sırasıyla ve etki yapacak şekilde ortaya koymak karar verici noktasında mahkeme başkanını etkileyecek bir en dikkat edilmesi gereken konudur.

Her Alanda Kendini Geliştirme ve Yaşam Boyu Eğitim

Hukuk sanılanın aksine kalıplara dayalı motomot prosedürlerin geçerli olduğu bir alan değildir. Hayatın kendisidir. Hukukta sürekli değişen hayatın koşullarına uyum sağlamak için sürekli değişim içindedir. Hukuk kurallarının evrenselliği global ölçekteki değişimleri yerel ölçeğe taşımayı gerekli kılar. İyi bir avukat sürekli olarak kendini yenilemeli, dünyada ve çevresinde gelişen olayları yakından takip etmelidir. Bu sayede hukuk evrenselliğini kendi müdahil olduğu davalara da uyarlayabilir. Önüne ilk kez gelen konulara dahi çabuk uyum sağlayabilir. İyi bir avukat için kendini geliştirme bir boş zamanı değerlendirmekten ziyade bir hayat tarzıdır. Madalyon Hukuk ve Danışmanlık olarak avukatlarımızda bu ana prensip ile yaşarlar. Avukatlarımızın kendini geliştirebilmesi adına İzmir içi veya dışı mümkün olduğu kadar çok , yeniliklerden haberdar olabileceği hukuk seminer ve platformlarına katılımını desteklemekteyiz. Bu katılımlar için firmamız bütçesinde ayrı bir kalem bulunmaktadır. Avukatlarımızın kişisel eğitiminin yanı sıra firmamızda da aylık eğitim toplantı-buluşmaları ile de güncel mevzuat ve hukuk ile ilgili konular hakkında hem avukatlarımızın hem de diğer personelimizin birbirleri arasında bilgi paylaşmalarını sağlayacak ortamı oluşturmaktayız.