Koronavirüs Salgını Kapsamında İşyerinde Alınması Gereken Tedbirler

Koronavirüs Salgını Kapsamında İşyerinde Alınması Gereken Tedbirler-Ankara İş Avukatı

Covid-19 salgının yayılımını azaltmak ve tehlikeyi en aza indirmek adına işyerlerinde salgına karşı bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda bazı işyerleri faaliyetini tamamen durdurmuş bazı işyerleri ise işin niteliği uygun olduğundan evden çalışma uygulamasına geçmiştir.

Ancak faaliyetlerine devam eden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında işçilerin hastalığa yakalanma tehlikesini en aza indirmek adına gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir. Salgının uzun bir dönemi etkileyebileceği gözönünde bulundurulduğunda işyerinde gerekli önlemlerin alınması hayati öneme sahiptir.

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşverenlerin Sorumlulukları

İşveren çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, riskleri analiz edip gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu doğrultuda işçilerin virüs ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirilmeleri, servilerin doluluk oranının ve işyerindeki çalışma ortamıının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, çalışanların işyerinde birbirleri ile etkileşimlerinin asgari düzeye indirilmesi, işçilere koruyucu malzemelerin temini, işyerinin dezenfekte edilmesi, çalışma ortamına tıbbi koruyucu ekipmanların atılması için ayrı çöp kutuları yerleştirilmesi gibi önlemlerin uygulanması gerekmektedir. Özellikle T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi web sitesin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverenlerin aldıracağı tedbirlere yer vermiştir. Bu tedbirlerin işverenler tarafından hassas bir şekilde uygulanması gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kendi resmi sitesinde yayınladığı rehber, sunum ve bilgilendirme metinlerinin afiş olarak bastırılıp işyerinde çalışanlara gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir.
İşçiler de ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalmaları halinde işyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ndan eğer kurul yoksa doğrudan işverenden gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilirler.
Tedbirlerin alınması sürecinde işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı da vardır. Eğer talebe rağmen gerekli tedbirler alınmamışsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir ki söz konusu tehlike acil nitelikte ise işçi yukarıda bahsettiğimiz prosedüre uymak zorunda olmadan haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde hukuki ve cezai açıdan sorumluluğu doğabilir.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşçilerin Sorumlulukları

İşçiler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Bu kapsamda işçilerin de maske ve gerekirse eldiven takmak, sosyal mesafe kuralına uyma bireysel temizliğe dikkat etmek, kendisi veya çevresinde bir hastalık tespit edildiğinde risk unsuru olduğunu işverene beyan etmek, karantina sürelerine uymak gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.
 İşçi koronavirüs taşıdığını öğrendiği durumda da gecikmeksizin  işvereni uyarma ve önlem alması için bilgilendirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte işçilerin işyerinde çalışan diğer işçilerin hastalıklarını bildirme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
14 günlük izolasyon uygulayacak kişilerin SGK ile anlaşmalı bir hekime başvurarak istirahat raporu almaları gerekmektedir. Fakat işyerinin altyapısının ve işin niteliğinin uygun olduğu durumlarda rapor yerine uzaktan çalışma uygulaması da tercih edilebilir. İşçinin sağlık raporunun olmadığı ve fakat koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimali bulunduğu durumlarda, işverenin işçiyi işyerine almama hakkı bulunmaktadır.
İşyerinde enfekte olan çalışanların ise durumu ise iş kazası olarak değerlendirileceği düşünülmektedir.
Av. Emine KESKİN
Yazımız genel bilgilendirme amaçlı olup, konuyla ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için iş hukuku alanında uzman bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *