Hayatın akışı içerisinde karşılaşacağımız birçok olayın hukuki sonuçları olduğu gibi, hukuki uyuşmazlıkların çok sık yaşandığı bir alan da trafik hukukudur.

Trafik hukuku, trafik kazaları sonucunda araçlar veya araç-yaya arası çıkması muhtemel problemlerle ilgilenen hukuk dalıdır. Trafik kazaları sonucu yaya ve araçlarda oluşan maddi ve manevi hasarların medeni hukuk çerçevesinde tazminini kapsadığı gibi trafik idare hukuku, trafik disiplin ve cezasını da kapsamaktadır.

Trafik Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

  • Zararın (hasarın) Tazminat Talebi
  • Manevi Tazminat
  • Tamir Ettirme Ücreti Tazminatı
  • Kiralık Otomobil Ücreti Tazminatı
  • Hasarlı Otomobili Kullanamama Tazminatı
  • Bilir Kişi Ücreti Tazminatı
  • Haksız Tazminat Taleplerine Karşı Savunma
  • Ehliyetin Alınması
  • Otomobil Sürme Yasağına Karşı Savunma
  • Trafik Disiplini ve Trafik Ceza Soruşturmalarına Karşı Savunma