Çekişmeli Boşanma, Ankara Avukat, Ankara Hukuk

Çekişmeli Boşanma-Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma sürecinde eşler ya anlaşarak ya da çekişerek evlilik birliğini sonlandırmaktadır. Eşlerin tüm konularda uzlaşmaları veya uzlaşmamış olmasına göre açılacak dava,ya anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Bu açıdan tarafların anlaşmalı ile bağlantılı olarak anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi anlaşamadıkları taktirde çekişmeli boşanma davası da açılabilmektedir. Çekişmeli boşanmanın ne demek olduğunu belirtirsek ; Eşlerden birisin boşanmak istememesi veya her iki tarafında boşanmak istemesi fakat hukuki açıdan ortak bir karar alamamaları sonucunda ortaya çıkan bir dava türüdür.Örnek verecek olursak,taraflardan ikisi de boşanmak istemekte ancak eşlerden biri nafaka ve tazminat da istemekte ancak diğer eş nafaka ve tazminat ödemeyi kabul etmemektedir.Bu durumda çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Ya da eşlerden biri boşanmak istemekte,diğer eş boşanmayı istememektedir.Bu durumda da boşanmayı isteyen es,çekişmeli boşanma davası açmalıdır.

Başka bir örnek verecek olursak,taraflar her konuda anlaşmış ancak çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda anlaşamamışlar ise,bu durumda da çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişiler yetkili yer Aile Mahkemesine ,evlilik birliğinde yaşadıkları problemleri anlatan bir boşanma dilekçesiyle, taleplerini ve delillerini de bildirerek başvuru yapabilirler.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun sürede çözülmektedir. Bunun sebepleri arasında boşanma nedenlerinin araştırılması,kusurlu tarafın tespit edilmesi,tanıkların dinlenmesi,delillerin toplanması gibi sebepler bulunmaktadır. Bu boşanma sürecini hızlı bir şekilde sonlandırmak istiyorsanız, tanıklarınızı duruşma gününde hazır etmeniz,delillerin hızlıca toplanmasını sağlamanız gerekmektedir.Ancak,mahkemelerin yoğunluğu,duruşma günlerinin aralarının uzun olması sebebiyle çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 8 ay -1 yıl kadar sürebilmektedir.Bu süreç yerel mahkeme süreci olup,taraflardan birinin bu kararı istinaf etmesi halinde bu süre daha da uzayabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında bu süreci başlatan ve sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyen en önemli unsur dilekçedir. Her farklı gerekçe boşanma sürecini farklı kılmaktadır Çekişmeli boşanma dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Boşanma dilekçesi boşanma sürecinin iskeleti gibidir. En önemli hususlardan biriside bireylerin dilekçe yazarken internetteki ‘çekişmeli boşanma dilekçesi örneği’ gibi dilekçeleri kesinlikle kullanmaması gerektiğidir.

Her evliliği boşanma noktasına getiren durum ve davranışlar farklıdır. Bu nedenle boşanma davasında verilecek dilekçe de kişiye yada evliliğe özel bir dilekçe olarak hazırlanmalıdır.Hakim dilekçeyi okuduğunda,kalıplaşmış bir dilekçe görmemelidir.Hakimin dilekçeyi okuduğunda ,evlilikteki problemleri anlayabileceği şekilde açık ve net bir şekilde anlatımı olan bir dilekçe yazılmalıdır.

Tek Taraflı Boşanma Davası

Eşlerden biri boşanmak istiyor ise boşanma davasını açabilmektedir.

Ya da eşlerden biri boşanmak istemekte,diğer eş boşanmayı istememektedir.Bu durumda da boşanmayı isteyen es,çekişmeli boşanma davası açmalıdır.

Başka bir örnek verecek olursak,taraflar her konuda anlaşmış ancak çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda anlaşamamışlar ise,bu durumda da çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişiler yetkili yer Aile Mahkemesine ,evlilik birliğinde yaşadıkları problemleri anlatan bir boşanma dilekçesiyle, taleplerini ve delillerini de bildirerek başvuru yapabilirler.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun sürede çözülmektedir. Bunun sebepleri arasında boşanma nedenlerinin araştırılması,kusurlu tarafın tespit edilmesi,tanıkların dinlenmesi,delillerin toplanması gibi sebepler bulunmaktadır. Bu boşanma sürecini hızlı bir şekilde sonlandırmak istiyorsanız, tanıklarınızı duruşma gününde hazır etmeniz,delillerin hızlıca toplanmasını
sağlamanız gerekmektedir.Ancak,mahkemelerin yoğunluğu,duruşma günlerinin aralarının uzun olması sebebiyle çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 8 ay -1 yıl kadar sürebilmektedir.Bu süreç yerel mahkeme süreci olup,taraflardan birinin bu kararı istinaf etmesi halinde bu süre daha da uzayabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında bu süreci başlatan ve sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyen en önemli unsur dilekçedir. Her farklı gerekçe boşanma sürecini farklı kılmaktadır Çekişmeli boşanma dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Boşanma dilekçesi boşanma sürecinin iskeleti gibidir. En önemli hususlardan biriside bireylerin dilekçe yazarken internetteki ‘çekişmeli boşanma dilekçesi örneği’ gibi dilekçeleri kesinlikle kullanmaması gerektiğidir.

Her evliliği boşanma noktasına getiren durum ve davranışlar farklıdır. Bu nedenle boşanma davasında verilecek dilekçe de kişiye yada evliliğe özel bir dilekçe olarak hazırlanmalıdır.Hakim dilekçeyi okuduğunda,kalıplaşmış bir dilekçe görmemelidir.Hakimin dilekçeyi okduduğunda ,evlilikteki problemleri anlayabileceği şekilde açık ve net bir şekilde anlatımı olan bir dilekçe yazılmalıdır.

Tek Taraflı Boşanma Davası

Eşlerden biri boşanmak istiyor ise boşanma davasını açabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davasının reddi bir durum ortaya çıktığında tarafların 3 yıl içerisinde aynı gerekçeyle dava açması engellenir. Örnek olarak ; Birey aldatma sebebiyle dava açıp , aldatma olayını ispat edemezse dava reddedildiğinde yine aynı gerekçeyle dava açamaz.

Eşlerin aynı gerekçeyle dava açabilmesi için 3 yıl beklemesi gerekmektedir. Ancak farklı gerekçelerle her zaman yeniden bir boşanma davası açabilirler.

Çekişmeli Boşanmalarda İspat Nasıl Yapılır?

Çekişmeli boşanma davası açıp evliliğini bitirmek isteyen kişiler için ispat farklı argümanlar ve tanıklar
ile yapılabilir. İspat edilme istenirken bu ispatların hukuki açıdan uygun olması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak,son zamanlarda çok gündemde olan casus programlarını verebiliriz.Casus programları,eşlerden biri tarafından diğer eşin telefonuna yüklenen programlardır.Bu program
sayesinde eşlerden biri aldatıldığını öğrenmiş olsa da,bu kayıtları maalesef ki hukuka aykırı delil olduğu için mahkeme dosyasına sunamamaktadır.

Çekişmeli boşanmalarda delil olarak kullanılabilecek argümanlara örnek olarak şunları belirtebiliriz:

  • Kredi kartı ekstreleri,
  • Otel kayıtları,
  • Doktor raporları,
  • Hastane kayıtları,
  • Mesaj içerikleri,
  • Sosyal medya paylaşımları,
  • Fotoğraflar,
  • Tanık Anlatımları,
  • Görüntüler,vs gibi.

Çekişmeli Boşanmalarda Velayet Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmalarda bireylerin karar vermekte en çok zorlandıkları konu çocukların velayetleri olmaktadır. Hakimler çocuğun velayetinin kimde olması gerektiğine karar verirken çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak karar vermektedirler.Çocuğun velayeti konusunda detaylı yazımız sitemizde mevcuttur. Okuyarak ve tarafımızla iletişime geçerek bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmalarda Nafaka Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davası açıp evliliğin yasal olarak bitmesi halinde alınabilecek 3 tane nafaka çeşidi vardır.Bunların ilki tedbir nafakası 2. yoksulluk nafakası ve 3. olarak da iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) olmaktadır.Tedbir nafakası,dava açıldığı tarihte başlanmak üzere ihtiyacı olan eşe bağlanan tedbir mahiyetinde bir nafakadır.Tedbir nafakası bağlanırken hakim tarafların kusurlarını araştırmaz.Ancak davayı sonlandırırken kusur durumuna göre veya tarafların ekonomik durumuna göre nafakayı kaldırma,azaltma veya yükseltme ihtimali bulunmaktadır.Söz konusu tedbir nafakasının mahkemece devam edilmesine karar verilecek olur ise nafaka,boşanma kararının kesinleşmesi ile eş için yoksulluk nafakası adı altında,çocuk için iştirak nafakası adı altında devam etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davasında maddi tazminat istenirken karşı tarafın maddi gücü göz önünde bulundurarak talep edilmelidir. Hakim de karşı tarafın ödeyebileceği kadar bir tazminata hükmeder. Hakim tazminat istenirken söylenilen rakam üzerinde bir tutara karar vermek zorunda değildir.Hakim çekişmeli boşanma davalarında tazminata hükmederken,öncelikle tüm dosyayı inceleyecek,evlilik birliğinin bitmesinde kusurlu tarafı tespit edecek ve kusursuz olan eşe talebi var ise tazminat hükmedecektir.Diğer eşten daha fazla kusurlu olan eş boşanma davasında tazminat talep edememektedir.Daha doğrusu,edeceği tazminat talebi kusurlu olması sebebi ile reddedilecektir. Örnek verecek olur isek,eşini aldatan kadın kusurludur.

Bu durumda mahkeme kadının tazminat talebi var ise,tazminat talebini reddedebilecektir. Kusur her davada farklı olup,bu konularda sizi dinleyerek bir öngörü paylaşmak daha doğru ve sağlıklı olacaktır.Bu sebeple çekişmeli boşanma davası açmadan önce tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmalarda Mal Pal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı davası,boşanma davaları kesinleştikten sonra 1 yıl içerisinde açılmalıdır.Ancak eşlerin malları kaçırmasını önlemek amacıyla ,boşanma davası devam ederken de mal paylaşımı ile ilgili bir dava açılabilmektedir.

Mal paylaşımı davaları ile,eşin malvarlığına konulacak bir tedbir,malların satışını engelleyecek ve ileride davayı kazanmanız durumunda alacağınıza daha hızlı kavuşmanızı sağlayacaktır.Mal paylaşımı davaları ile ilgili yazılarımızı sitemizden inceleyebileceğiniz gibi,bu konu hakkında detaylı bilgiye de tarafımızla iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık olarak, Ankara Avukat ve Ankara Hukuk Bürosu çerçevesinde Aile Hukuku ve Çekişmeli Boşanma Davası alanında faaliyet göstermekte ve avukatlık hizmeti ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *